lectoren

Profiel:

dr. Deirdre Beneken genaamd Kolmer

lector Mantelzorg
Voorletters DM
Adres Postbus 13336
2501 EH Den Haag
Biografie Dr. Deirdre Beneken genaamd Kolmer is lector Mantelzorg aan De Haagse Hogeschool en coördinator van de Academische Werkplaats Ouderenbeleid en Sociale Zorg aan Tilburg University (Tranzo). Zij heeft zich de afgelopen 10 jaar verdiept in het thema Mantelzorg in het kader van onderzoek, onderwijs en praktijk. Zij begon in 2001 met een verkennende studie naar ondersteuning, erkenning en welzijn van mantelzorgers en promoveerde in 2007 op haar onderzoek 'Familycare and care responsibility: the art of meeting each other'. Daarmee introduceerde zij een relationele benadering in de mantelzorgondersteuning. In het land verzorgt zij vele presentaties voor huisartsen- en ziekenhuiszorg, palliatieve netwerken, klinische geriatrie, neurologie, bestuurders eerste lijn, ouderen, jeugd en welzijn. Als gastdocente is zij verbonden aan het UMC Radboud, de Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool van Rotterdam. In de jaren '90 heeft zij gewerkt in de kinder- en jeugdpsychiatrie en in rehabilitatiecentra in India. Als pedagoog heeft ze zich gespecialiseerd in opvoedingsfilosofie. Recente boeken zijn 'Mantelzorg: wikken en wegen. Op weg naar een Care Justitia' en 'Kamer zeven'. Palliatieve zorg, parentificatie, vraaggericht werken, relationeel werken en filosofisch werken zijn haar kernthema's.
Lectoraat Mantelzorg
Gerelateerd (sub)domein Maatschappij, Gezondheid en Veiligheid
Ik ben een... //
Stijl //
Opinies Deze lector heeft nog geen opinie geschreven