Praktijkgericht onderzoek

Het hbo doet praktijkgericht onderzoek. Dit is onderzoek waarvan de vraagstelling wordt ingegeven door de beroepspraktijk en waarvan de kennis direct bijdraagt aan die beroepspraktijk (Andriessen, 2014).Het onderscheidt zich van theoriegericht onderzoek dat vooral gericht is op het opvullen van witte vlekken in de theorie.

Praktijkgericht onderzoek heeft over het algemeen de volgende kenmerken (zie Branchprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek).

  1. Het is geworteld in de beroepspraktijk doordat de vraagstellingen zijn  ingegeven door de praktijk en de kennis die het onderzoek oplevert bijdragen aan de praktijk.
  2. Het is vaak multidisciplinair.
  3. Het wordt vormgegeven binnen een scala aan organisatorische verbanden.
  4. Het is methodologisch verantwoord.
  5. Het heeft een sterke verbinding met andere activiteiten van hogescholen.
  6. Het vindt plaats in netwerken met externe partijen.
  7. Het is gevarieerd in soort onderzoek, wijze van publiceren, soort producten en netwerken waarin het plaats vindt.

Organisatie

Het praktijkgericht onderzoek aan het hbo vindt plaats onder leiding van een lector. De lector is in de meeste gevallen een gepromoveerd onderzoeker die specialist is in een bepaald vakgebied en zowel affiniteit heeft met onderzoek als met de praktijk en het onderwijs.

Bij veel hogescholen geeft de lector leiding aan een onderzoeksgroep (kenniskring of lectoraat genoemd) waarin docenten zitten die een deel van hun tijd onderzoek kunnen doen. Lectoraten zijn veelal gebundeld in kenniscentra rondom bepaalde thema's of maatschappelijke vraagstukken. Sommige hogescholen hebben wel kenniscentra maar geen lectoraat per lector. Deze werken met een pool van onderzoekers.

De lectoraten en kenniscentra zijn soms ondergebracht bij een centrale afdeling binnen de hogeschool, maar vaker komt het voor dat de kenniscentra en lectoraten verbonden zijn aan faculteiten, academies of "schools".

Verbinden onderwijs, onderzoek en praktijk

De opdracht van de lector is om onderzoek te doen dat een bijdrage levert aan onderwijs en de praktijk. In het hbo veelal de 'beroepspraktijk' genoemd. Hogeschool Utrecht geeft dat weer zoals in het plaatje links. Andere hogescholen hanteren vergelijkbare modellen.

Het praktijkgerichte onderzoek in het hbo is in veel opzichten niet anders dan het onderzoek aan universiteiten. Ook bij universiteiten wordt onderzoek gedaan naar vragen uit te praktijk dat voldoet aan wetenschappelijke kwaliteitseisen. In het hbo is het onderzoek altijd praktijkgericht en vindt het vaak plaats in, met en soms ook door de praktijk zelf.

Kwaliteitscriteria voor praktijkgericht onderzoek

Prestatiecriteria voor onderzoekseenheden

Realisatie: verenigingenweb