Werkgroepen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 6 februari 2015 zijn de volgende werkgroepen opgericht:

Werkgroep Promovendi

Doel van deze werkgroep is de positie van promovendi uit het hbo te verbeteren. 

Trekker: Joop Splinter (NHL/HvA) (j.splinter@hva.nl)

Leden: 

  • Jacqueline van Swet (Fontys)
  • Bram Veenhuizen (HAN)
  • Otto Adang (Politieacademie)
  • Robert Coelen (Stenden)

Werkgroep Methodologie en borging kwaliteit

Doel van deze werkgroep is gezamenlijk te werken aan verheldering en verbetering van de methodologie en kwaliteitsborging van praktijkgericht onderzoek in het hbo.

Trekker: Daan Andriessen (HU) (daan.andriessen@hu.nl)

Leden:

  • Henk Kiela (Fontys)
  • Yvonne Heerkens (HAN)
  • Wim Krijnen (Hanze)
  • Cees Sprenger (Politieacademie)
  • Jean Pierre Wilken (HU)

Realisatie: verenigingenweb