Nieuws

Beroepsopleiding met doorwerking van het hoogste niveau

Hogescholen bieden nu nog beroepsopleidingen aan van associate degree tot masterniveau.
Het is om verschillende redenen belangrijk om hier op korte termijn de professional doctorate
aan toe te voegen vindt de Vereniging Hogescholen. Wat is de toegevoegde waarde hiervan
voor Nederland en het hoger onderwijs? Lees meer:  f/files/download/artikelen/beroepsopleiding-met-doorwerking-van-het-hoogste-niveau.pdf

Realisatie: verenigingenweb