Uitgelicht

Blog

  • Het Rathenau Instituut onderzoekt ontwikkelingen in wetenschap en technologie, duidt de gevolgen voor maatschappij en beleid en stimuleert dialoog en debat om besluitvorming over wetenschap en technologie te ondersteunen. Het instituut heeft al vele sectoren van het Nederlandse kennissysteem onderzocht maar de lectoren zijn nog een witte vlek. De VvL heeft geholpen een enquete op te zetten die gehouden is onder alle lectoren in het hbo. De resultaten van het onderzoek zijn op 25 mei 2016 beschikbaar gekomen en hier te downloaden.

  • Op 1 juni 2016 houdt de Vereniging van Lectoren een Themamiddag over de Wet Werk & Zekerheid. Het grootste deel van de lectoren werkt op basis van een tijdelijk contract dus deze wet heeft grote invloed op ons werk en onze arbeidsvoorwaarden. Hogescholen blijken hier ook verschillend mee om te gaan. Lector Petra Oden geeft ons inzicht inde consequenties van de wet. Jilles Veenstra, onderhandelaar van de vakbond Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv) die de hbo onderhandelingen voert geeft zijn kijk erop. Daarna gaan we met elkaar in discussie waarbij ook de vraag aan de orde komt hoe wij zelf op de CAO-onderhandelingstafel invloed willen uitoefenen.

  • Welkom op de website van de Vereniging van Lectoren! De functie van ‘lector’ is in 2001 ingevoerd in het hbo om praktijkgericht onderzoek uit te voeren. Anders dan universiteiten kent het hbo nog geen lange onderzoekstraditie. Daardoor ontstaan er de nodige uitdagingen die vragen om samenwerking tussen lectoren. Daarom is op 3 december 2014, in bijzijn van Minister van OCW Jet Bussemaker, de Vereniging van Lectoren opgericht.​ Onze missie is het bevorderen van praktijkgericht onderzoek door samenwerking van lectoren. Onze activiteiten richten zich op het bevorderen van kwaliteitsonderzoek, het profileren van praktijkgericht onderzoek en het behartigen van de belangen van de lectoren.

Realisatie: verenigingenweb