Uitgelicht

Blog

  • Oud SKO directeur Kees van Gageldonk heeft een proefschrift geschreven over de geschiedenis van de lectoraten in Nederland onder de titel "Op zoek naar Onderzoek". Zijn proefschrift begint met een beschouwing over het ontstaan van het hoger onderwijs in Nederland. Vervolgens behandelt het de samenwerking tussen hogescholen en universiteiten. Deze twee thematische hoofdstukken heeft hij nodig om vervolgens de geschiedenis van het ontstaan van de lectoraten te duiden. Zijn reconstructie loopt tot en met 2010. Kees heeft onder andere ontdekt welke twee mannen aan de wieg van de lectoraten hebben gestaan. Zonder hen waren de bijna 700 lectoraten er nu niet geweest.

  • De Werkgroep Kwaliteit van Praktijkgericht Onderzoek en het Lectoraat heeft een overzicht van kwaliteitscriteria voor praktijkgericht onderzoek gepubliceerd die toepasbaar zijn op al het lectoraatsonderzoek in het hbo. De criteria kunnen worden gebruikt bij het opzetten van onderzoeksplannen, tussentijdse reviews, of het beoordelen van onderzoeksresultaten en -publicaties. Vanuit de Vereniging van Lectoren hebben 7 lectoren meegewerkt aan het ontwikkelen van deze criteria. Ze vormen een belangrijke stap in de verdere professionalisering van de kwaliteit van ons praktijkgericht onderzoek. Wij zijn benieuwd naar jullie ervaringen bij het toepassen van de criteria. Het rapport is hier te vinden. De Vereniging van Lectoren houdt op 12 april een themamiddag over dit advies bij Hogeschool Utrecht.

  • Welkom op de website van de Vereniging van Lectoren! De functie van ‘lector’ is in 2001 ingevoerd in het hbo om praktijkgericht onderzoek uit te voeren. Anders dan universiteiten kent het hbo nog geen lange onderzoekstraditie. Daardoor ontstaan er de nodige uitdagingen die vragen om samenwerking tussen lectoren. Daarom is op 3 december 2014, in bijzijn van Minister van OCW Jet Bussemaker, de Vereniging van Lectoren opgericht.​ Onze missie is het bevorderen van praktijkgericht onderzoek door samenwerking van lectoren. Onze activiteiten richten zich op het bevorderen van kwaliteitsonderzoek, het profileren van praktijkgericht onderzoek en het behartigen van de belangen van de lectoren.

Realisatie: verenigingenweb