Uitgelicht

Blog

  • De HBO Kennisbank en Sharekit vormen samen de HBO Kennisinfrastructuur (HKI). De HBO Kennisbank verzamelt en toont alle metadata van de kennisproducten van de deelnemende hogescholen. Bovendien dient de HBO kennisbank als een metadata makelaar; via de HBO Kennisbank gaan bijvoorbeeld publicaties van onderzoekers ook naar NARCIS (open access wetenschapsportal voor onderzoek) en naar discovery tools die deze kennisproducten ook vindbaar maken in hun eigen databases die ze als dienst aan de instellingen bieden. De HBO Kennisbank zoekt twee nieuwe leden voor haar Adviescommissie.

  • In de Volkskrant van 31 juli stelt Piet Verschuren dat studenten in het Nederland hoger onderwijs onvoldoende worden getraind in het doen van onderzoek. Aanleiding is een discussie over een onderzoeksrapport van een onderzoeksbureau dat naar verluid niet zou kloppen.  Aan de universiteiten zou het slecht gesteld zijn met tussen de 800 en 1.200 uur training in onderzoek. In het hbo is de situatie volgens Verschuren nog veel ernstiger omdat er nog minder training zou zijn in onderzoek en de begeleiding plaats zou vinden door docenten zonder noemenswaardig verstand van onderzoek.

  • In haar strategische agenda voor het hoger onderwijs 2015-2015 De waarde(n) van weten kondigt minister Bussemaker aan dat er 580 fte aan lectoren bij komt in het hbo. De verhouding lector/student moet naar 1 fte op 720 studenten. De minister volgt daarmee de ambitie van de Vereniging Hogescholen Naar een duurzaam onderzoeksklimaat. Omdat de meeste lectoren een deeltijdaanstelling hebben betekent dit een uitbreiding van het aantal lectoren met 1.050.

Realisatie: verenigingenweb