Bestuur

Het bestuur van de Vereniging van Lectoren bestaat uit:

Eric van de Luytgaarden (Voorzitter). Lector  Recht in Europa, Recht in de Euregio, Zuyd hogeschool.
Rogier Nijssen (Secretaris). Lector Composiet. Hogeschool Inholland. 

Dr. Jan Jurriëns, lector Sustainable Strategy and Innovation, Expertisecentrum Sustainable Business
Avans Hogeschool Breda (penningmeester)

Daan Andriessen (Vice-voorzitter). Lector Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek, Hogeschool Utrecht.
Portefeuillehouder Bevorderen van kwaliteitsonderzoek & Website.
   
Welmoed van der Velde, Jurist en lector van NHL Hogeschool

Dr. drs. ir. Christoph Maria Ravesloot, lector Hogeschool Rotterdam

   

Gerry Geitz, lector Sustainable PBL Concepts in Higher Education NHL Stenden Hogeschool

 

   
Mariska van der Giessen, Lectoraat Internationaal Ondernemen (NHL Stenden)

 

Realisatie: verenigingenweb