Netwerken

Er bestaan in het hbo al geruime tijd netwerken van lectoren die intensief samenwerken.  Ons zijn de volgende netwerken bekend:

 • HRM lectoren netwerk Nederland: info bij Maarten van Riemsdijk (Saxion)  www.hrmlectoren.nl
 • Platform Lectoren Zorg en Welzijn: info bij Jan Hoogland (Viaa) http://www.lectorenzorgenwelzijn.nl
 • Lectoren Toetsen en Beoordelen: info bij Dominique Slijsmans (Zuyd)
 • Landelijke lectoren Beroepsonderwijs: info bij Elly de Bruijn (HU)
 • Lectoren kunstonderwijs: info bij Bart van Rosmalen (HKU)
 • Network Applied Design Research: info bij Ina Wijkstra (Saxion)
 • Lectorenplatform kwetsbare (aanstaande) ouders en hun jonge kinderen: info bij Mariëtte Lusse (HR)

Indien uw netwerk hier nog niet bij staat, geef dat dan even door aan daan.andriessen@hu.nl.

De netwerken kunnen zich aansluiten bij de VvL. Dit betekent dat ze een contactpersoon aanwijzen die contact onderhoudt met het bestuur van de vereniging. De contactpersoon dient lid te zijn van de VvL. Doelen van de aansluiting zijn:

 • Coördineren van activiteiten
 • Creëren van synergie tussen de activiteiten
 • Gebruik maken van elkaars netwerken
 • Bekendmaken activiteiten van het netwerk via www.lectoren.nl en andersom via de media van de netwerken.

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA helpt ook netwerkvorming van lectoren via de KIEM regeling. Een overzicht van netwerken staat op hun website.

Realisatie: verenigingenweb